It is a song that has resonated from loud speakers across Nigeria for over three decades , as people celebrate the end of the year and members of the group h…
Video Rating: 4 / 5

Nếu như các cầu thủ bóng đá của Nigeria muốn làm việc ở nước ngoài thì các người mẫu của nước này cũng muốn xuất ngoại. Nhiều người kỳ vọng ngành thời trang …
Video Rating: 0 / 5